Інформаційний портал

Сьогодні останній день подачі одного із символів громади — Гімну Лебединщини

09:19, П’ятниця, 16 Червня, 2023

17 травня було оголошено конкурс на написання проєкту Гімну Лебединської громади. Сьогодні останній день, коли кожен охочий може взяти у ньому участь. Не зволікайте! Поспішайте!

Відповідно до розпорядження Лебединського міського голови № 69 від 16.05.2023 “Про конкурс на написання проєкту Гімну Лебединської міської територіальної громади”, з 16 травня до 16 червня триватиме збір варіантів проєктів Гімну Лебединської міської територіальної громади.

Положення про проведення конкурсу на написання проєкту Гімну Лебединської міської територіальної громади (далі – Положення)

І. Загальні положення

1. Конкурс на написання проєкту Гімну Лебединської міської територіальної громади (далі – конкурс) проводиться з 16 травня до 16 червня 2023 року з метою створення музичного символу Лебединської міської територіальної громади (далі – громада), який сприятиме вихованню почуття патріотизму, поваги та любові до рідної громади, забезпеченню ідентичності громади.

2. Після затвердження Гімну громади він буде використовуватися як офіційний символ.

3. Організацію конкурсу здійснює конкурсна комісія з проведення конкурсу на написання проєкту Гімну Лебединської міської територіальної громади (далі – конкурсна комісія).

ІІ. Основні вимоги до музичного та літературного текстів проекту Гімну

1.Текст гімну має бути написаний українською мовою. Стиль і лексика тексту мусять відповідати загальновизнаним етично-моральним нормам.

2.Запропонований текст повинен мати високий поетичний рівень, містити ознаки ліричного твору (ритм, рима, благозвучність та ін), мелодія повинна легко запам’ятовуватись.

3. На конкурс представляються твори, що мають високий художній рівень музики та віршів, урочистий, життєстверджуючий характер, патріотичну спрямованість, оспівують та звеличують рідну громаду, відтворюють історичні, культурні традиції та надбання Лебединської міської територіальної громади, виконані на високому професійному рівні.

4. Проєкт повинен містити текст Гімну громади та мелодію.

5. Тривалість звучання твору не повинна перевищувати 4 хвилини, обсяг – три/чотири куплети з приспівом.

ІІІ. Умови конкурсу

1. У конкурсі беруть участь автор (автори) незалежно від професійного рівня.

2. Проєкти Гімну громади подаються до відділу з питань внутрішньої політики виконавчого комітету Лебединської міської ради за адресою: вулиця Сумська, 12, місто Лебедин, Сумська область; телефон 2-30-12.

3. Прийом конкурсних проєктів здійснюється до 16 червня 2023 року. Проєкти Гімну громади, подані після зазначеного терміну, не розглядатимуться конкурсною комісією.

4. Перелік учасників конкурсу та найменування їх творів публікується на офіційному сайті Лебединської міської ради.

5. На розгляд конкурсної комісії автором (авторами) проєкту Гімну громади подаються:

заява на участь у конкурсі на написання проєкту Гімну Лебединської міської територіальної громади, згідно з додатком до Положення;

рукопис нотного матеріалу у вигляді клавіру або партитури;

віршований текст, який повинен бути надрукований на аркуші формату А4, у двох примірниках та електронному варіанті на СD-диску;

фонограма твору, записана на СD-диску, у двох примірниках; СD-диски повинні бути підписані прізвищами та ініціалами автора (авторів) та виконавців твору.

6. Автор (автори) репрезентує(ють) на конкурс тільки один твір, написаний державною мовою.

7. Проєкти, представлені для участі у конкурсі, не рецензуються і не повертаються автору (авторам).

8. Жоден із проєктів не буде використано або опубліковано без письмового дозволу автора (авторів).

9. Проєкти, що не відповідатимуть умовам конкурсу, не розглядатимуться.

10. Конкурсна комісія може продовжити термін проведення конкурсу.

ІV. Конкурсна комісія

1. Склад конкурсної комісії затверджується розпорядженням Лебединського міського голови.

2. Основною формою роботи конкурсної комісії є засідання.

3. Засідання конкурсної комісії є правомочними за наявності не менше двох третин членів її складу.

4. Члени конкурсної комісії не мають права на участь у конкурсі.

V. Визначення переможця конкурсу

1. Рішення конкурсної комісії щодо визначення найкращого проєкту Гімну громади – переможця конкурсу, приймається відкритим голосуванням більшістю від складу конкурсної комісії.

2. Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписують голова (у разі його відсутності – заступник) і секретар конкурсної комісії.

3. Результати конкурсу оголошуються та публікуються на офіційному вебсайті Лебединської міської ради у двотижневий термін із дня прийняття рішення про визначення переможця конкурсу.

4. Проєкт Гімну громади переможця конкурсу подається на розгляд сесії Лебединської міської ради для затвердження.

5. Затверджений проєкт Гімну громади стає спільною власністю громади.

6. Затверджений проєкт Гімну громади не охороняється авторським правом відповідно до пункту 4 частини першої статті 8 Закону України «Про авторське право і суміжні права».

VІ. Фінансування видатків на проведення конкурсу

1. Пересилання проєкту Гімну громади на адресу відділу з питань внутрішньої політики виконавчого комітету Лебединської міської ради здійснюється за рахунок відправника.

2. Участь у конкурсі безкоштовна.